หน้าหลัก

logo header Th

สนามกอล์ฟจังหวัดสมุทรปราการ

สนามกอล์ฟจังหวัดสมุทรปราการ

สนามกอล์ฟจังหวัดสมุทรปราการ

สนามกอล์ฟจังหวัดระยอง

สนามกอล์ฟจังหวัดระยอง

สนามกอล์ฟจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สนามกอล์ฟจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สนามกอล์ฟจังหวัดภูเก็ต

สนามกอล์ฟจังหวัดภูเก็ต

สนามกอล์ฟจังหวัดภูเก็ต

สนามกอล์ฟจังหวัดนครปฐม

สนามกอล์ฟจังหวัดนครปฐม

สนามกอล์ฟจังหวัดเชียงใหม่

สนามกอล์ฟจังหวัดเชียงใหม่

สนามกอล์ฟจังหวัดเชียงใหม่

สนามกอล์ฟจังหวัดฉะเชิงเทรา

สนามกอล์ฟกรุงเทพมหานคร

สนามกอล์ฟจังหวัดกระบี่

สนามกอล์ฟจังหวัดปทุมธานี

สนามกอล์ฟจังหวัดปทุมธานี

สนามกอล์ฟจังหวัดเพชรบุรี

สนามกอล์ฟจังหวัดฉะเชิงเทรา

งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติ ประเทศไทย

ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ จ.แม่ฮ่องสอน

ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ จ.แม่ฮ่องสอน

พลุนานาชาติ

พลุนานาชาติ

พลุนานาชาติ

เทศกาลยี่เป็ง จ.เชียงใหม่

รถไฟฟ้า BTS

แอร์พอร์ตลิงค์

แม่น้ำเจ้าพระยา

ท่าเรือแหลมฉบัง

ทางด่วน

แม่น้ำเจ้าพระยา

พระบรมมหาราชวัง (วัดพระแก้ว)

พัทยา

กรุงเทพมหานคร

พระบรมมหาราชวัง (วัดพระแก้ว)

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

ภูเก็ต

สะพานติณสูลานนท์ จ.สงขลา

สะพานพระราม8

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ไทยไลฟ์แคม

LiveCam

เพลิดเพลินกับวิดีโอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สามารถมองเห็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมที่สุดของประเทศไทย ได้แก่ ถนนท่าแพซึ่งเป็นทางสัญจรหลักของจังหวัดเชียงใหม่ หาดเฉวงเสน่ห์ขลังของเกาะสมุย และแม่น้ำโขงชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวที่หนองคาย ... อ่านเพิ่มเติม

รายงานสรุปการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จากการที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia) ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ และธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยนั้น...

อ่านเพิ่มเติม

ยอช์ท

ประเทศไทยนับได้ว่ามีชื่อเสียงระดับนานาชาติในฐานะศูนย์กลางการแล่นเรือยอช์ทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ด้วยภูมิประเทศที่เป็นเกาะ จึงเป็นศูนย์กลางการแล่นเรือยอร์ชฝั่งอันดามัน เป็นสวรรค์ของนักแล่นเรือชาวออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส สิงคโปร์ และมาเลเซีย... อ่านเพิ่มเติม

Welcome to Tourism Investment Website

 

ฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำข้อมูลการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิ ข้อมูลการลงทุนด้านการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมและสปา-สนามกอล์ฟในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดหลัก จังหวัดรอง พื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดน, ธุรกิจที่พักขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับตลาด High-end และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง, ธุรกิจ ที่พักการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long stay) เป็นต้น โดยแสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นของธุรกิจและพื้นที่ที่น่าสนใจในการลงทุนในรูปแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ผ่านการให้บริการทางออนไลน์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และบุคคลทั่วไป ด้วยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวไทย ในการแข่งขันระดับนานาชาติและกระตุ้นการขยายธุรกิจของนักลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

gis layers

  

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ย่อโลกของเราให้อยู่ในรูปของแผนที่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ช่วยให้เราสามารถระบุตำแหน่งของตนเองบนพื้นโลกได้หลายๆคนคงจะเคยได้ยินคำว่า “Check In” หรือ “Share Location”เป็นเครื่องมือพื้นฐานของ Application มือถือโดยทั่วไป เพื่อแจ้งตำแหน่งที่เรากำลังอยู่ หรือร้านอาหารที่กำลังทาน หรือโรงแรมที่เข้าพักเป็นต้นจากประโยชน์ของการ Check In หรือ Share Location นี้เองที่ทางฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ทำการรวบรวมตำแหน่งสถานที่ต่างๆที่จำเป็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนด้านการท่องเที่ยว ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนกำลังวางแผนจะสร้างโรงแรมแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ คงต้องการทราบว่าทำเลที่หมายตาเอาไว้นั้นมีโรงแรมอยู่รอบข้างมากน้อยเพียงใด มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใกล้ๆหรือไม่ นักลงทุนระบุตำแหน่งของพื้นที่ต้องการลงทุนได้ที่ http://tourisminvest.tat.or.th/mapv3 จากนั้นเลือกข้อมูลที่ต้องการดูประกอบซึ่งมีอยู่หลายชั้นข้อมูล ได้แก่ โรงแรม, สนามกอล์ฟ, สถานที่ท่องเที่ยว, ท่าเรือ, สนามบิน และด่านการค้าชายแดน รวมถึงแผนที่แสดงพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการลงทุนด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย

บทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกสิกร

KEconanalysis

เป็นรายงานวิเคราะห์วิจัยที่ ททท. ได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยในการส่งบทความวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านการท่องเที่ยวทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น ... อ่านเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์จากศศินทร์

Sasin logo

เป็นบทความวิเคราะห์ที่ ททท. ได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการส่งบทความที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้คำแนะนำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยว... อ่านเพิ่มเติม

TMDB2

Who Is Online.

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประวัติ ททท.

การส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดขึ้นโดยพระดำริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ได้มีการส่งเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2467 ได้มีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟขึ้น ทำหน้าที่รับรอง และ ให้ความสะดวก แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรมรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ์ ต่อมาได้ย้ายมาตั้งที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงย้ายไปดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ และคมนาคม งานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ย้ายไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ และคมนาคมด้วย แต่ยังคงทำงานร่วมกับกรมรถไฟ มีสำนักงานตั้งที่ถนนเจริญกรุง หน้าไปรษณีย์กลาง

การส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เริ่มขึ้นอย่างชัดเจนใน พ.ศ. 2479 เมื่อ กระทรวงเศรษฐการ เสนอโครงการบำรุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศสยามต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอแผนและวัตถุประสงค์ของการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 ประการ คือ

1. งานโฆษณาชักชวนนักท่องเที่ยว
2. งานรับรองนักท่องเที่ยว
3. งานบำรุงสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก


 

อ่านเพิ่มเติม

TAT

Longrak กองประสานการลงทุน ฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (0) 2250 5500 ต่อ 2931-2943 โทรสาร +66 (0) 2253 7425 อีเมลล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2013. ระบบภูมิสารสนเทศการลงทุนด้านการท่องเที่ยว นโยบายความเป็นส่วนตัว คำชี้แจง